The Golden Temple Is The Temple Of Transformation

We welcome you to our temple of transformation for ecstatic dance, yoga & workshops!

S úžasným výhledem na Pražský hrad je náš domov vaším domovem. Vítáme tě!

With amazing views of Prague castle, our home is your home. We welcome you!

We have ecstatic dance, yoga classes with top teachers, and singing with groups like Mantrovníci. With 7m high ceilings this place is made for music!

With Prague’s best teachers and musicians, places fill up fast!

This space is for all of us to share and empower each other. We all have such a beautiful opportunity for fun, play, dance and expansion in this sacred space. We welcome you with all our love.

S úžasným výhledem na Pražský hrad je náš domov vaším domovem. Vítáme tě!

Máme extatický tanec, kurzy jógy až se špičkovými učiteli a zpěv se skupinami jako Mantrovníci. Se 7 m vysokými stropy je toto místo jako stvořené pro hudbu!

S nejlepšími pražskými učiteli a hudebníky se místa rychle zaplňují!

Tento prostor je pro nás všechny, abychom se navzájem sdíleli. Všichni máme v tomto posvátném prostoru tak krásnou příležitost pro zábavu, hru, tanec a expanzi. Vítáme vás se vší naší láskou.

Join our Signal channel
Připojte se k našemu signál kanálu!:

Katerina Sharanam is the founder of The Golden Temple Praha. Katerina has a TTC graduation by Yoga Alliance 550 hours, Agama Yoga level +6 [Kashmir Shaivism, Tantra – Hatha Yoga]. Katerina is also a Regression Therapist


Katerina’s journey started 10 years ago with the healing of regression therapy, in 2015 she completed her studies of Agama Yoga teachings in Thailand where she lived for two years. She also taught yoga in Zanzibar for one year.


She has been teaching on a daily basis since 2015. Her work is based upon the experiences of many high level teachers and expansive experiences. Kashmir Shaivism brings her a great knowledge of the alchemy of yoga, self-healing and it gives her the opportunity to live a liberated life! Katerina also offers private classes, card reading sessions and regression therapies. She wrote an e-book in Czech called, 6 Keys To Your Own Practice. She also writes articles for one of the most famous Czech yoga magazines.

Katerina Sharanam je zakladatelkou Golden Temple spolu se Stephenem.  Absolvovala 550 hodin TTC Yoga Alliance v Agama Yoga, úroveň + level 6 (Kashmir Shaivism, Tantra, Hatha jóga). Kateřina je také regresní terapeut.     

Její cesta začala před 10 lety regresní terapií, v roce 2015 ukončila učitelské jógové kurzy v Thajsku, kde 2 roky žila. Od té doby učí jógu každý den. Ať již na živo či online. Kateřina také žila a učila přes rok jógu na krásném Zanzibaru. “Jógu učím denně, ať již sebe či ostatní”.

Její práce je založena na zkušenostech, co posbírala po cestách a od zkušených učitelů. Kashmir Shaivism ji přináší znalosti alchymie jógy, samoléčby a dává jí příležitost žít svobodný život. Kateřina nabízí také individuální lekce, výklad karet či regresní terapii. Napsala e-book nazvaný 6 principů k vlastní praxi. Píše také články pro jeden z nejznámějších časopisů o józe v ČR a tvoří podcast Zlatá Transformace.

Love is the only reality and it is nor a mere sentiment. It is the ultimate truth that lies at the heart of creation.

Rabindranath Tagaore

Láska je jedinou realitou a není pouhým sentimentem. Je to konečná pravda, která leží v srdci stvoření..

Rabindranath Tagaore